Ernæring

Hvad er fedtbindere? Hvordan virker det? | Skub dit fedttab i gang

Fedtbindere er en ny og interessant måde, hvorpå du kan lette din kamp mod fedtet, og denne artikel belyser, hvor effektive de kan være i forbindelse med at øge dit fedttab.

Fedtbindere er ikke fedtforbrændere

fedtbindere

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at fedtbindere IKKE er det samme som fedtforbrændere. Fedtforbrændere bruges til at forbrænde det fedt, der er optaget og ophobet i din krop. Fedtbindere virker derimod helt og aldeles UDEN FOR din krop (på en måde). Det er nemlig sådan, at fordøjelseskanalen, som løber fra din mund til, tja… din endetarmsåbning (undskyld), ikke betragtes som værende en del af din krop i den forstand.

Næringsstoffer fra fødevarer optages i fordøjelseskanalen og transporteres til din krop, som den så kan bruge efter behov. I lighed med fibre, som hjælper fordøjelsessystemet med udskillelsen af affaldsstoffer, sigter fedtbindere mod at forhindre fedtet i at optages, hvorfor det således heller ikke kan ophobes i kroppen! På grund af denne manglende optagelse i kroppen, betragtes fedtbindere som “et medicinsk produkt” frem for et “tilskud”.

Hvordan virker fedtbindere?

Cardio

Den vigtigste “ingrediens” i fedtbindere er polysaccharidet kitosan (1). Dette kulhydratmolekyle, som består både af en acetyleret og en deacetyleret D-glukosamin-enhed, er dannet af en naturligt forekommende afart af glukose (kaldet kitin), som er behandlet med en base.
Det er interessant, at kitin i sig selv stammer fra de ydre skeletter på krebsdyr (så som krabbe-og rejeskaller), og at det er næsten lige så udbredt som cellulose (som opbygger planters cellevægge) (1). Kitin bruges ikke kun kommercielt i forbindelse med fedtbindere – det har ligeledes været anvendt til kunstig hud i forbindelse med sårheling, som et svampedræbende middel i kosmetik, og endda til kontaktlinser (1).

Hvad der sker i kroppen?

Kitosan bidrager til fedtlagringen i form af dets evne til at binde sig til fedtet i maven før det fordøjes. Når kitosan indtages, opløses det i mavesyren og ændres som en basisk forbindelse til gelé (2). Den form for fibre er anderledes end øvrige konsumerbare former på grund af deres positive ioniske ladning hvilket gør, at de kan bindes til lipider og fedt, som er opbygget af negative ioner (4—6).

Kitosans gode emulgeringsegenskab (3) gør, at det bindes til små fedtdråber i organerne, hvor fedtoverfladen fungerer som et overfladeaktivt middel. Denne masse, der består af kitosan og fedt, bliver efterfølgende transporteret fra maven til tarmene. I den fase ændrer kitosan de uopløselige fedtdepoter til en form, der ikke kan nedbrydes yderligere af fordøjelsesenzymerne. I princippet indkapsler fedtbinderen fedtet og beskytter det mod at optages, hvilket gør, at disse molekyler kan ledes ud af kroppen (2).

Fordele ved kitin i forbindelse med tab af kropsfedt

cardio hiit

Det lyder helt utroligt i teorien, men spørgsmålet er, om det virkelig virker!

Beviserne forefindes hovedsagligt i forbindelse med dyreforsøg, hvor rotter fik en fedtholdig kost, og efterfølgende blev fordøjelsen af det fedt, de indtog, analyseret. I en af disse undersøgelser (7) blev en gruppe rotter sat på en kost med et højt fedtindhold, suppleret med forskellige typer kostfibre. Efter to uger blev dyrenes afføring indsamlet, og af de 23 kostfibre, som rotterne havde indtaget, viste det sig, at kitosan havde et markant forhøjet fedtudskillelsesniveau, og resultaterne indikerede, at fedtfordøjelsen var nedsat med 50 %, sammenlignet med kontrolgruppen. Med andre ord blev 50 % af det indtagne fedt udskilt uden at blive optaget i kroppen.

Det er klart, at de fordele, der er fundet i forbindelse med dyreforsøgene, skal undersøges nærmere i forhold til, om de kan overføres direkte til mennesker. Desværre er der ligeledes fundet bevis for, at kitosan har en klinisk ubetydelig eller uvæsentlig effekt på fedtoptagelse i forsøg med både mænd og kvinder (8-9).

78% større fedttab

Nyere forskning har dog modbevist disse antagelser. En af disse undersøgelser var baseret på et dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, randomiseret kontrolleret forsøg (10). I undersøgelsen fik en gruppe på 134 overvægtige voksne 500 mg kitosan-tabletter seks gange om dagen. Ved afslutningen af forsøget, blev forsøgsgruppen målt i forhold til tab af kropsfedt, fedtmasse, fedtprocent og kropssammensætningsindeks. Sammenholdt med placebo-gruppen, viste det sig, at kitosan-indtagelsen resulterede i et vægttab på 1,26 kg., hvoraf de 1,17 var fedtmasse! Det kunne indikere, at man i kitosan-gruppen opnåede et 78 % større fedttab. Udover det, påviste man i gruppen en reduceret kropsfedtprocent og flere forbedringer i kropssammensætningsindekset.

Fedtbindere er andet og mere end blot kitosan

Makro

Det er klart, at fedtbindere består af andet og mere end blot kitosan, og forskningen viser ligeledes, at det kan anbefales at tage disse tabletter sammen med andre nyttige produkter.

En anden 6-ugers undersøgelse af stærkt overvægtige voksne var baseret på et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret forsøg og havde til formål at undersøge effekten af kitosan sammen med andre vægttabstilskud (i særdeleshed glucomannan, C-vitamin og bukkehorn) (11). Forskerne bag undersøgelsen fandt, at kombinationen af disse produkter resulterede i betydelige vægttab og fedttab hos voksne, uden ændring i kalorieindtaget.
Mens placebo-gruppen ikke tabte sig (0kg), tabte tilskudsgruppen 2,3 kg., og mens placebo-gruppen tog 0,2 kg. fedt på, tabte tilskudsgruppen 2 kg. fedt. På trods af, at der er undersøgelser, der antyder, at kitosan har en ringe effekt på fedtoptagelsen, viser dette, at det, enten alene eller i kombination med andre produkter, helt sikkert har en effekt på fedttab.

Fordele ved kitin i forbindelse med højt kolesterol?

Andre undersøgelser viser, at fedtbindere udgør en fordel i andre forbindelser end ved vægttab. En interessant undersøgelse, som er udgivet i Journal of the American College of Nutrition (12), målte lipid-indholdet i både blodet og afføringen efter indtagelse af kitosan. Forskerne fandt, at, i serum (blod) var de tunge lipoproteiner og kolesterolindholdet væsentligt nedsat, og på trods af, at der ingen ændring var i fedtindholdet i afføringen, hævdede forskerne, at det var på grund af en ændring i udskillelsen af neutrale steroider. Dette kunne indikere, at anvendelse af fedtbindere kan have en anti-kolesterol effekt og en positiv indvirkning på hjerte-karsystemets sundhed.

I en anden undersøgelse (13) fik 84 personer med lavt til moderat kolesterolniveau 1,2 h kitosan eller placebo per dag. Resultatet var en væsentlig reduktion i det totale kolesterolniveau, sammenholdt med placebo-gruppen, og i en undergruppe med ældre (over 60 år) var det totale kolesterolniveau og det lette lipoprotein-niveau yderligere reduceret. Dette er endnu et bevis for, at fedtbindere giver sundhedsmæssige fordele i form af forbedring af kolesterolniveauet.

Gode råd

Hvis du lægger megen energi i din træning i forbindelse med indgangen til det nye år, og du undgår søde sager, så har du fortjent lidt hjælp. Fedtbindere har vist sig at være en fordel i forbindelse med forbedring af fedtoptagelsen og som sådan også fedtlagringen, samt hjerte-karsystemets sundhed. Måske er 2017 året for fedtbindere.

Vores artikler skal kun bruges til informative og uddannelsesmæssige formål og må aldrig tages udgangspunkt i som værende lægehjælp. Hvis du er bekymret for dit helbred, så anbefales det at konsultere en sundhedsfaglig professionel, inden du tager kosttilskud eller introducerer større ændringer i din kost.


 • Kumar, M. N. R. (2000). A review of chitin and chitosan applications. Reactive and functional polymers, 46(1), 1-27.
 • Kanauchi, O., Deuchi, K., Imasato, Y., Shizukuishi, M., & Kobayashi, E. (1995). Mechanism for the inhibition of fat digestion by chitosan and for the synergistic effect of ascorbate. Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 59(5), 786-790.
 • Knorr, D. (1982). Functional properties of chitin and chitosan. Journal of Food Science, 47(2), 593-595.
 • Wadstein, J., Thom, E., Heldman, E., Gudmundsson, S., & Lilja, B. (2000). Biopolymer L112: a chitosan with fat binding properties and potential as a weight reducing agent. Chitosan per os: from Dietary Supplement to Drug Carrier,” Grottammare, Italy: Atec, 65-76.
 • Muzzarelli, R. A. A. (1998). Management of hypercholesterolemia and overweight by oral administration of chitosans. New Biomedical Materials—Applied and Basic. POI Press, London, 1998.
 • Muzzarelli, R. A. (1998). Clinical and biochemical evaluation of chitosan for hypercholesterolemia and overweight control. Exs, 87, 293-304.
 • Deuchi, K., Kanauchi, O., Imasato, Y., & Kobayashi, E. (1994). Decreasing effect of chitosan on the apparent fat digestibility by rats fed on a high-fat diet.Bioscience, biotechnology, and biochemistry58(9), 1613-1616.
 • Gades, M. D., & Stern, J. S. (2003). Chitosan supplementation and fecal fat excretion in men. Obesity research, 11(5), 683-688.
 • Gades, M. D., & Stern, J. S. (2005). Chitosan supplementation and fat absorption in men and women. Journal of the American Dietetic Association, 105(1), 72-77.
 • Kaats, G. R., Michalek, J. E., & Preuss, H. G. (2006). Evaluating efficacy of a chitosan product using a double-blinded, placebo-controlled protocol. Journal of the American College of Nutrition, 25(5), 389-394.
 • Woodgate, D. E., & Conquer, J. A. (2003). Effects of a stimulant-free dietary supplement on body weight and fat loss in obese adults: a six-week exploratory study. Current Therapeutic Research, 64(4), 248-262.
 • Gallaher, D. D., Gallaher, C. M., Mahrt, G. J., Carr, T. P., Hollingshead, C. H., Hesslink Jr, R., & Wise, J. (2002). A glucomannan and chitosan fiber supplement decreases plasma cholesterol and increases cholesterol excretion in overweight normocholesterolemic humans. Journal of the American College of Nutrition, 21(5), 428-433.
 • Bokura, H., & Kobayashi, S. (2003). Chitosan decreases total cholesterol in women: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. European journal of clinical nutrition, 57(5), 721-725.


Myprotein

Myprotein

Forfatter og ekspert


Se dagens tilbud og få dine favoritter med gode rabatter. Klik her