Ernæring

BMI forklaret af ekspert | Enkelt, men mangelfuldt

Lad os starte med et ernæringsakronym: BMI. Du har sikkert hørt om det før. Bogstaverne står for “body mass index“, og det er ganske enkelt et mål, der kategoriserer voksne i forhold til højde og vægt. Det er meget omtalt og er ofte genstand for heftig debat. Men hvorfor er det tilfældet?

Du kender og elsker ham – det er ernæringsekspert og ernæringsforsker Richie Kirwan, der her vil opdele alle de oplysninger om BMI, som du har brug for at vide. Men først en ansvarsfraskrivelse: Han forsøger på ingen måde at påvirke dig til at gå ind for eller imod BMI. Han er her bare for at give dig fakta og fortælle dig, hvad problemerne med BMI er, hvorfor det bruges så meget, og de gange det kan være nyttigt.

Hvad er det?

BMI blev udviklet helt tilbage i 1800-tallet, og dets lange levetid skyldes til dels dets enkelthed. Det er en måde at måle en persons kropsvægt på i forhold til hans/hendes højde. Det er så enkelt, at du endda kan gøre det selv. Udregningen af BMI foretages ved at dividere vægt i kilo med højde gange højde i meter.

Men som Richie siger, er BMI i sig selv stort set ubrugeligt. Det fortæller os ikke noget som helst. Men frygt ej, det er derfor, der findes et komplet sæt kategorier til at gruppere folk ud fra, hvor langt deres vægt er fra normen for deres højde.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har defineret det “normale” BMI-interval til at ligge mellem 18,5 og 24,9.

Kategori BMI
Svært undervægtig Under 16.0
Undervægtig 16.0-18.5
Normal 18.5-24.9
Overvægtig 24.9-29.9
Fedme Klasse 1 30.0-34.9
Fedme Klasse 2 35.0-39.9
Fedme Klasse 3 Over 40.0

Et vægtinterval under 18,5 anses for at være undervægt og over 24,9 for at være overvægt. Alt over 30 klassificeres som “fedme”, med tre separate kategorier for disse intervaller.

Et problem, som Richie påpeger, er navngivningen af disse klassifikationer, snarere end selve klassifikationerne. Ingen ønsker at få målt deres BMI og derefter blive kaldt overvægtige eller fede. Så i stedet for at have disse navne ville det måske være mere nyttigt at ændre dem til noget neutralt, som f.eks. tal. F.eks. kunne et normalt BMI omdøbes til klasse 0, undervægt til klasse – 1, overvægt til klasse + 1 osv. Det er dog usandsynligt, at navngivningssystemet vil blive ændret inden for den nærmeste fremtid.

PSA: BMI skal ikke forveksles med BMR – basal metabolic rate.. Men det kan du få mere at vide om her.

Sådan bruges det

BMI bruges til at observere sundhedstendenser i forhold til kategorierne. For eksempel, jo længere dit BMI er fra det “normale” område i en af retningerne, jo større risiko er du for helbredsproblemer.

Det betyder ikke, at du begynder at få helbredsproblemer, så snart du krydser tærsklen til en anden BMI-kategori. Det betyder blot, at risikoen er større. Derfor kan BMI være nyttigt som et hurtigt og nemt screeningsværktøj inden for medicin til at identificere, om en person kan være i risiko for en helbredstilstand, selvom der bør foretages flere undersøgelser efter denne identifikation.

Er det en god måling?

BMI er så udbredt, fordi det er et så simpelt mål. Det er hurtigt at beregne, der er ikke behov for dyrt udstyr, og generelt set har det en sammenhæng med nogle helbredstilstande eller i det mindste risikoen for dem.

Men her er sagen: BMI er absolut ikke en måde at diagnosticere, hvor meget kropsfedt nogen har, eller vurdere deres kropsfedtfordeling. Og det er ikke en måde at kategorisere nogen som sunde eller usunde på.

bmi

Problemer med BMI

I kategorien “normal” findes der ofte mennesker med normale niveauer af muskler og kropsfedt. Men det er ikke begrænset til det. Der findes også mennesker med få muskler og meget kropsfedt, som nogle gange kaldes “skinny fat” eller i mere videnskabelige termer “sarkopenisk fedme”. Sarkopeni henviser til et lavt niveau af muskelmasse, og fedme henviser til et højere niveau af kropsfedt. Dette er en usund type kropssammensætning, men fordi den ofte ligger i den “normale” BMI-kategori, kan den overses sammen med de tilhørende sundhedsproblemer.

På den anden side af spektret er der mange atleter med et højt muskelniveau og lavt kropsfedtindhold. Men da muskler er tungere end fedt, bliver de oftest kategoriseret som overvægtige eller fede, selvom de i virkeligheden kan være utroligt sunde.

Bare fordi nogen har et højere niveau af kropsfedt betyder det ikke, at de er mindre sunde. Der findes noget, der kaldes “metabolisk sund fedme”. Det er, når en persons BMI ligger i kategorien overvægtig, så de har et højt niveau af kropsfedt, men de har ikke de metaboliske problemer, der er forbundet med fedme. Når det er sagt, er metabolisk sund fedme ikke så almindelig, og folk med den har stadig en højere risiko for at udvikle sundhedsproblemer i fremtiden.

Et andet problem med BMI er, at det kan føre til stigmatisering af vægt – når folk bliver diskrimineret i tanker eller handlinger på grund af deres vægt. Hvis en person med et højt BMI f.eks. skulle gå til lægen om et problem, som vedkommende har haft, kan helbredsproblemet blive tilskrevet hans/hendes kropsvægt, og vedkommende kan få at vide, at han/hun skal tabe sig for at få det bedre. Dette kan betyde, at nogle problemer ikke bliver undersøgt eller testet yderligere, og at det virkelige problem forbliver ubehandlet.

Alternativer til BMI

Så vi har fremhævet nogle problemer med BMI, men vi vil ikke påpege fejlene ved noget uden at tilbyde en løsning.

Richie foreslår, at talje-til-hofte- eller talje-til-højde-forholdet kunne bruges sammen med BMI. Dette giver så et bedre billede af, hvor eller hvordan folk lagrer kropsfedt. Hvis nogen lagrer meget fedt omkring taljen, kendt som abdominal fedme, har de større risiko for at lide af kardiometaboliske sygdomme.

Alternativt kan man anvende DEXA’er. Det står for dual-energy X-ray absorptiometry – en teknik, der bruger røntgenstråler til at måle kroppens sammensætning. Disse kan give nøjagtige målinger af muskelmasse, kropsfedtprocent og et indblik i, hvor kropsfedt er lagret. Alt dette er meget mere nyttigt for en læge end BMI. Men ulempen? De er dyre.

Kort fortalt

BMI er et nyttigt og grundlæggende værktøj til at se på, hvordan kropsvægt hænger sammen med helbredet i den generelle befolkning. Men det er vigtigt at huske, at det er et begrænset værktøj, og at det slet ikke er nyttigt til at give et fuldstændigt billede af en persons helbred. BMI bør tages med et gran salt. Det er ikke altid det eneste rigtige.

Vores artikler skal kun bruges til informative og uddannelsesmæssige formål og må aldrig tages udgangspunkt i som værende lægehjælp. Hvis du er bekymret for dit helbred, så anbefales det at konsultere en sundhedsfaglig professionel, inden du tager kosttilskud eller introducerer større ændringer i din kost.Emily Wilcock

Emily Wilcock

Forfatter og ekspert

Emily is studying Business Management & Marketing at the University of Birmingham and is currently on her intern year. She has a keen interest in both writing and fitness, so is happy she can now combine the two. She likes to spend time with her friends, both in & out of the gym.


Se dagens tilbud og få dine favoritter med gode rabatter. Klik her